Новини

Научавайте първи всичко, което се случва в Българската Асоциация на Корабните Агенти

виж всички новини

Вчера се състоя среща между новото ръководство на Технически университет – Варна в лицето на проф. д-р инж. Венцислав Вълчев - ректор и доц. д-р инж Кирил Киров – зам.ректор, с представителите на Българска морска камара и Българска асоциация на корабните брокери и агенти, в лицето на Богдан Богданов – председател на БМК и Свилен Крайчев секретар на БМК и БАКБА.
 
Срещата бе с цел да поздравим проф. Венцислав Вълчев с избирането му за ректор на ТУ – Варна, както и да набележим сферите на взаимодействие между двете организации. ТУ – Варна са членове на БМК и това ни дава предимството да работим съвместно за постигане на общите цели, които си поставя, от една страна бизнеса, като потребител на кадри и университета, от друга, като инкубатор на високо-квалифицирани млади специалисти. Бяха разменени идеи за съвместни срещи, както по отношение на кариерното развитие на младите хора, така и за преки срещи с бизнеса, които в най-скоро време ще се развият в практическа насока.
 
 
 

На 04.07.2019 г. се състоя отчетно-изборно Общо събрание в х-л Аква, гр.Варна. В дневния ред бяха включени отчет на дейността на Асоциацията, финансовите отчети, както и избор на нови управителни органи на организацията. Отчетът за работата на УС за 2018 год. бе представен от председателя на Асоциацията г-н Никола Христов. Той посочи, че въпреки липсата на Секретар, Асоциацията е изпълнявала своите основни дейности. Участие в „Дни на сините кариери”, изграждане на системата Port Community System и други. Финансовия отчет също показва, че Асоциацията е в стабилно финансово състояние. Бяха приети нов План и нов Бюджет за 2020 година. Бяха направени промени в Устава на Асоциацията, които осъвременяват последното издание от 2011 година.

Поради изтичане мандата на Управителния съвет и председателя на УС, бяха проведени избори за нови управителни органи и бяха избрани:

Управителен съвет (по азбучен ред):

 1. Антон Христов                   -        Сий Спед                   -   Бургас
 2. Атанас Андреев                -        Бон Марин                 -   Варна
 3. Бистра Георгиева              -        Вилхемсен                 -   Варна
 4. Димитър Симеонов            -        Петромар                   -   Варна
 5. Красен Георгиев                -        Катони България        -   Варна
 6. Мартин Илиев                    -        Крисмаре                   -   Бургас
 7. Никола Христов                  -        Коммер Шипинг          -   Варна
 8. Стефан Станойков              -        АДМ Лоджистикс        -   Варна

Контролен съвет (по азбучен ред):

 1. Иван Илиев                       –        Аркас България          -   Варна
 2. Радослав Киров                –        Атлантис ЕООД          -   Варна
 3. Татяна Недева                   –        Флекси Транс             -   Бургас

За председател на УС отново бе избран Никола Христов.

Интерес предизвика предложената точка в дневния ред за разглеждане на Етичния кодекс. Счете се за необходимо, Етичният кодекс, който е приет през 2004 година, да се изчисти от текстовете, които противоречат на сегашното законодателство и да се публикува на сайта на Асоциацията.

След изчерпване на дневния ред, се състоя кратък, но съдържателен коктейл, на който се отпиха изключителни квалитетни вина от лимитирана серия. В тая обстановка, на чаша вино, атмосферата на конкуренция между фирмите, отстъпи пред атмосферата на старото приятелство, спомените за доброто старо време, но и за доброто бъдеще, което, ние всички заедно трябва да изградим.

И завършваме с последното изречение на отчета на новия/стар председател:

„Продължаваме с усилията да подпомагаме бизнеса по всички възможни начини.” 

 
Уважаеми морски,
 
Днес е международния ден на моряка!
 
Международният ден на моряка е обявен от Международната морска организация (ИМО) през 2010 г. и се празнува всяка година на 25 юни. През тази година, ИМО призовава всички в морския свят и извън него да се включат в тазгодишната тема за равенство между половете и да заявят своята подкрепа.
 
Мотото, което ИМО предлага е: “Аз съм на борда" (# IAmOnBoard), с който искат да покажат своята солидарност за равенството между половете в мореплаването.
 
Денят на моряка е възможност да изкажем благодарност на всички моряци, без разлика на пола, които ни носят 90% от това, което използваме в ежедневието си. – заявяват от ИМО.
 
Това, че моряците са далеч в океаните или в чужди пристанища по света, само допринася за тяхното чувство на изолация, поради което те трябва да знаят, че другите са благодарни и мисля за тях. Това ще им даде надежда и насърчение, от които те се нуждаят.
 
Честит празник на моряците и ги поздравяваме с песента Drunkn' Sailor (натисни тук) на ирландската банда Irish Rovers.