Новини

Научавайте първи всичко, което се случва в Българската Асоциация на Корабните Агенти

виж всички новини

По време на проведеното наскоро годишно Общо събрание на БАКБА, беше избран нов Председател, Управителен, Контролен съвет в състав:

За председател на Управителния съвет на БАКБА бе избран:

Г-н Стефан Иванов Станойков.

Г-н Станойков е 40 годишен, започнал своята кариера като корабен агент от февруари 2004 г. Завършил е висше образование по Финансов и стоков контрол, Митници и митнически процедури.

Започва кариерата си в корабна агенция във Wilhelmsen Group и през 2009 г. става старши корабен агент.

За периода април 2017 - юни 2020 г. е корабен агент и мениджър спедиция и логистика за АДМ България.

В момента е генерален мениджър на X Logistics Ltd, част от HGM Port Logistics Ltd, водещи български компании в областта на корабното агентиране и пристанищна спедиция, и двете компании са част от Fidelitas Group.

Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на корабните агенти и брокери (БАКБА) от юни 2013 г.

11.04.2022 г. До членовете на БАКБА Уважаеми колеги, По решение на УС, на 28.04.2022 година от 14:00 ч. в х-л Аква ще се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА по приложения Дневен ред. Съответните документи по точките дневния ред ще Ви бъдат изпратени допълнително за запознаване. Тъй като събранието ще бъде изборно, моля да изпратите Ваши номинации за членове на Управителния съвет, Контролен съвет и председател на БАКБА. По време на събранието също ще могат да бъдат давани предложения. Поздрави Никола Христов Председател Д Н Е В Е Н Р Е Д За провеждане на годишно отчетно-изборно Общо събрание на 28.04.2022 год. от 14:00 ч. в х-л Аква 1. Приемане Отчет дейността на УС за 2021 г. Док. Председател на събранието 2. Приемане Отчет за финансовото състояние за 2021 г. и освобождаване от отговорност. Док. Председател на събранието 3. Приемане Бюджет на БАКБА за 2022 -23 г. Док. Председател на събранието 4. Приемане План за работа на БАКБА за 2022 – 23 г. Док. Председател на събранието 5. Приемане нови членове Док. Председател на събранието 6. Промени в Устава на БАКБА Док. Председател на събранието 7. Освобождаване на фирми като членове на БАКБА поради системно неплащане на членски внос. Док. Председател на събранието 8. Промени в структурата на събиране на членски внос от линейните агенти. Док. Председател на събранието 9. Избор на нов Управителен съвет. 10. Избор на нов Контролен съвет. 11. Избор на нов Председател на УС. 12. Други 11.04.2022 г. Варна Председател УС на БАКБА: …….......(п)............... Никола Христов

Скъпи колеги и всички морски хора,

 
По случай най-морския празник Никулден, в тези тежки години на изпитание, искаме да се обърнем към всички Вас и да Ви пожелаем умело да управлявате стихиите на Вашия живот в бурните океани и морета от радост и успехи, които да споделите с Вашите семейства, приятели и колеги! На всички именици честито и да са живи и здрави!
 
Председател на УС на БАКБА: Никола Христов
Директор на БАКБА: Свилен Крайчев