Предстои въвеждането на стандарта на качество на международната федерация на международните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA) за фирмите, които са член на Българската Асоциация на Корабните Брокери и Агенти.

Стандарта на качество на FONASBA има за цел да помогне на корабособствениците и корабните оператори да идентифицират агенти и брокери, които са доказали с работата си придържането към определени стандарти на работа. Стандартът се присъжда на фирмите, които са доказали че отговарят на следните изисквания:

  • Член са на асоциация, която е част от FONASBA
  • Доказали са финансовото си състояние и придържането към добрите счетоводни практики в съответната държава
  • Работили са и продължават да работят с високо ниво на професионализъм и продължават да насърчават служителите си да се усъвършенстват

Повече информация относно пълните изисквания и стандарта на качество може да бъде намерена на https://www.fonasba.com/fonasba-initiatives/fonasba-quality-standard