Решение по дело 12915/2015 на ВАС

На 14 януари 2016г на страницата на Върховния Административен Съд бе публикувано решението по делото на БАКБА срещу ДП "Пристанищна Инфраструктура" относно Тарифата за пристанищните такси

 През изминалата година БАКБА заведе дело срещу ДП "Пристанищна Инфраструктура" относно увеличението на пристанищните такси, събирани от предприятието. В тричленен състав на ВАС съдът реши да обяви за нищожни части от тарифата и да отмени промените в други части на тарифата (пълното решение на съда може да се намери на страницата на ВАС , секция "ВАС - Дела", номер на делото 13212/2014). След обжалване от страна на ДП "Пристанищна Инфраструктура" и Министерски Съвет бе насрочено ново дело в петчленен състав на ВАС, който отхвърли жалбите и оставя в сила решението на съда (номер на делото за обжалването - 12915/2015) като решението е окончателно.