Заседание на УС на БАКБА

На 27 януари от 13:00 ще се проведе заседание на Управителния Съвет на БАКБА.

 

На заседанието ще се обсъжда изпълнението на плана на асоциацията за 2015г, както и текущи въпроси свързани с асоциацията.