Заседание на УС на БАКБА

На 14 март от 13:30 ще се проведе заседание на Управителния Съвет на БАКБА

На заседанието ще се обсъждат организационни въпроси относно Общото Събрание на асоциацията, процедура за въвеждане на стандарта на качество на FONASBA, както и други текущи въпроси свързани с асоциацията.