19 години от създаването на БАКБА

На 15 май 2016г. се навършват 19 години от създаването на БАКБА (РАКБА).

 От името на Управителния Съвет и Секретариата на БАКБА бихме искали да отправим поздрав към всички членове и благодарност за дейното участие в асоциацията. БАКБА ще продължи да участва активно в защита на интересите на фирмите и техните клиенти. В същото време ще продължи да предлага промени за по-добра работа и на администрацията и на морския бизнес като цяло не само на местно, но и на международно ниво чрез ФОНАСБА и ЕКАСБА.

Честита годишнина - с пожелание ползотворното сътрудничество да продължи и в бъдеше.