Участие в Изпълнителния Комитет на ФОНАСБА

Между 25 и 27 май 2016г в гр. Лисабон, Португалия ще се проведе заседание на изпълнителния комитет на ФОНАСБА

В заседанието в ролята си на вице-президент в комитета за документи и чартиране ще вземе участие кап. Никола Христов.