Участие на Общото Събрание на АИКБ

На 8 юли в гр. София ще се проведе годишното Общо Събрание на Асоциацията на Индустриалния Капитал в България.

 В заседанието ще вземе участие представител на Бъгларската Асоциация на Корабните Брокери и Агенти.