Дискусионна среща-семинар по търговски морскоправни въпроси

На 19.04.2019 г. се проведе дискусионна среща-семинар по проблемите свързани с арест на кораби. Събитието се проведе в х-л Аква при изключително голям интерес. Срещата-семинар беше логично продължение на срещите, които бяха проведени с Апелативен съд Варна. На срещата присъстваха на 30 съдии представители на съдилищата от Варна, Бургас, Балчик, Царево и др. и частни съдебни изпълнители. От страна на морския бизнес също бе проявен голям интерес, като присъстваха над 40 представители на фирми от бранша.

Изнесени бяха две презентации от Адвокатска кантора Владимиров и Ко. Презентациите очертаха проблемите с които се сблъсква морския бизнес след ратифицирането на конвенцията за Арест на кораби от 1999 г., в сила за България от 2011 год. На първо място, бе отчетен много лошия превод на конвенцията, като са допуснати съществени терминологични грешки, които значително затрудняват решаването на спорни въпроси. Примерно, терминът “demise charter” от конвенцията е преведен като „беър боут чартър“ в българския вариант. Двата термина се различават съществено и това показва, че не се е разбирала материята при превода. Също така, бе посочено, че твърде малко страни са ратифицирали самата конвенция, а от тях т.нар. морски страни са много малко. Изтъкнато бе, че мотивите за приемането на тази конвенция са изключително кратки и от тях не става ясно, защо България е трябвало да я ратифицира.

Участниците в семинара се обединиха около идеята, че подобни срещи са изключително полезни и следва да бъдат продължени.