Отчетно-изборно Общо събрание на БАКБА - 04.07.2019 г.

На 04.07.2019 г. се състоя отчетно-изборно Общо събрание в х-л Аква, гр.Варна.

В дневния ред бяха включени отчет на дейността на Асоциацията, финансовите отчети, както и избор на нови управителни органи на организацията. Отчетът за работата на УС за 2018 год. бе представен от председателя на Асоциацията г-н Никола Христов. Той посочи, че въпреки липсата на Секретар, Асоциацията е изпълнявала своите основни дейности. Участие в „Дни на сините кариери”, изграждане на системата Port Community System и други. Финансовия отчет също показва, че Асоциацията е в стабилно финансово състояние. Бяха приети нов План и нов Бюджет за 2020 година. Бяха направени промени в Устава на Асоциацията, които осъвременяват последното издание от 2011 година.

Поради изтичане мандата на Управителния съвет и председателя на УС, бяха проведени избори за нови управителни органи и бяха избрани:

Управителен съвет (по азбучен ред):

 1. Антон Христов                   -        Сий Спед                   -   Бургас
 2. Атанас Андреев                -        Бон Марин                 -   Варна
 3. Бистра Георгиева              -        Вилхемсен                 -   Варна
 4. Димитър Симеонов            -        Петромар                   -   Варна
 5. Красен Георгиев                -        Катони България        -   Варна
 6. Мартин Илиев                    -        Крисмаре                   -   Бургас
 7. Никола Христов                  -        Коммер Шипинг          -   Варна
 8. Стефан Станойков              -        АДМ Лоджистикс        -   Варна

Контролен съвет (по азбучен ред):

 1. Иван Илиев                       –        Аркас България          -   Варна
 2. Радослав Киров                –        Атлантис ЕООД          -   Варна
 3. Татяна Недева                   –        Флекси Транс             -   Бургас

За председател на УС отново бе избран Никола Христов.

Интерес предизвика предложената точка в дневния ред за разглеждане на Етичния кодекс. Счете се за необходимо, Етичният кодекс, който е приет през 2004 година, да се изчисти от текстовете, които противоречат на сегашното законодателство и да се публикува на сайта на Асоциацията.

След изчерпване на дневния ред, се състоя кратък, но съдържателен коктейл, на който се отпиха изключителни квалитетни вина от лимитирана серия. В тая обстановка, на чаша вино, атмосферата на конкуренция между фирмите, отстъпи пред атмосферата на старото приятелство, спомените за доброто старо време, но и за доброто бъдеще, което, ние всички заедно трябва да изградим.

И завършваме с последното изречение на отчета на новия/стар председател:

„Продължаваме с усилията да подпомагаме бизнеса по всички възможни начини.”