Среща с новия Ректор на Технически университет - Варна

Вчера се състоя среща между новото ръководство на Технически университет – Варна в лицето на проф. д-р инж. Венцислав Вълчев 
- ректор и доц. д-р инж Кирил Киров – зам.ректор, с представителите на Българска морска камара и Българска асоциация на корабните брокери и агенти, в лицето на Богдан Богданов – председател на БМК и Свилен Крайчев секретар на БМК и БАКБА.
 
Срещата бе с цел да поздравим проф. Венцислав Вълчев с избирането му за ректор на ТУ – Варна, както и да набележим сферите на взаимодействие между двете организации. ТУ – Варна са членове на БМК и това ни дава предимството да работим съвместно за постигане на общите цели, които си поставя, от една страна бизнеса, като потребител на кадри и университета, от друга, като инкубатор на високо-квалифицирани млади специалисти. Бяха разменени идеи за съвместни срещи, както по отношение на кариерното развитие на младите хора, така и за преки срещи с бизнеса, които в най-скоро време ще се развият в практическа насока.