Връчване на първи Сертификата ФОНАСБА

На 19.12.2019 г., бе проведено традиционното връчване на наградите на Българска морска камара „Св.Никола“. Събитието бе открито от председателя на УС на БМК г-н Богдан Богданов.

Приветствия към морската общност поднесоха г-н Пейчо Пейчев - зам. кмет на Община Варна и г-н Илиан Карагьозов -  зам. областен управител на Област Варна. От името на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан, приветствие поднесе отец Теодор.

Приветствие и благодарност за получената подкрепа от БМК поднесе и г-н Данко Калчев – председател на фондация "Белославско стъкло". Фондацията подписа договор със собственика на подводницата Община Варна за превръщането й в музей. Г-н Калчев благодари за оказаната  подкрепа при дислоцирането на подводница „Слава“ от пристанището на ВМС до Белослав, където ще бъде новия дом на подводницата. Операцията бе изпълнена блестящо от к.1р. Камен Кукуров – началник Щаба на флота.

Наградата „Св.Никола“ се присъждат на членове на БМК, които са постигнали най-високи финансови резултати през предходната година в категориите Големи, Средни и Малки предприятия.

Тази година, в категория Големи предприятия, наградата получи фирма Булмаркет ДМ – Русе. В категория Средни предприятия наградата получи фирма „Пристанище Бургас“ АД – Бургас, а в категория Малки предприятие наградата получи фирма „Алфори“ ООД – Варна.

Наскоро Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) получи правото от ФОНАСБА (Федерация на националните асоциации на корабните брокери и агенти), чиито член е БАКБА, да издава сертификата на Фередацията  на своите членове. Председателят на БАКБА Никола Христов поднесе първия „Сертификат за качество ФОНАСБА“ на фирма Бон Марин ООД, която покри всички критерии и изисквания на ФОНАСБА. Наградата получи Изпълнителния директор на Бон Марин ООД - г-н Емил Кайкамджозов.

В съответствие със свое решение, БМК  награди ст.н.с инж. Петър Хаджимихалев за неговия принос за развитието и утвърждаването на българското корабостроене.

На наградените честито!

След връчването на наградите, тържеството плавно премина в стилен коктейл, на който, с чаша в ръка бяха размени приятни думи и размисли между стари приятели и съмишленици.

IMG 20191219 182224

IMG 20191219 191205

IMG 20191219 192151

IMG 20191219 193605

IMG 20191219 194708

IMG 20191219 194839

IMG 20191219 194933