Семинар на ECASBA в Брюксел

Nachalo sait

Традиционната ежегодна среща-семинар на ECASBA се състоя в Брюксел на 19.02.20 г в хотел NH Berlaymont Hotel. Както всяка година, целта на срещата бе, да се дискутират теми, които са важни за европейската агенцийска и брокерска общност на ФОНАСБА.

На тези срещи ECASBA кани представители на Европейския парламент, Европейската комисия и други институции или фирми, за да ни запознаят с темите, които ни касаят, както и да им бъдат зададени въпроси, за изясняване на различни въпроси.

Marko sait      

Заседанието бе открито от Марко Так – председател на ECASBA. Първата презентация поднесе Джонатан Уилямс – Гл. мениджър на ФОНАСБА.

 

Хилде Бругеман направи кратък обзор по отношение на клаузата “as agent only”. Тя информира, че тази клауза не навсякъде се приема и има случаи, когато агенти са държани отговорни на общо основание, независимо, че тази клауза я има в документите. Нужно е, клаузата да бъде призната и прилагана в рамките на ЕС, за което ще работи ECASBA.

 

Rotterdam sait

Интересна презентация направи представителя на пристанище Ротердам, който разказа за състоянието и перспективите които стоят пред ръководството на порта.

 

Представителите на Европейската комисия от DG-TAXUD и DG-MOVE изложиха своите виждания по бъдещето на транспортната политика на Европа. Както вече знаем, силен акцент се поставя върху екологията и зелената енергия. Някои от колегите се оплакаха, че тези теми силно се преекспонират и вече политиците не искат да говорят с тях, ако в предварителните теми за обсъждане няма „еко”, „зелена енергия” и т.н.

Презентацията на г-н Jean-Pascal Bidoire, вицепрезидент на ECASBA, сподели френския опит за работата на тяхната асоциация със съответните власти във френските пристанища.

 

В края на заседанието, председателят на ФОНАСБА г-н Aziz Mantrach връчи сертификат за т.нар. Морски посланик на добра воля на IMО на Jakov Karmelić за Хърватия.

Г-н Кармелич благодари на организацията, която го е препоръчала пред IMO и заяви, че това го задължава да работи с още по-големи усилия.

След изчерпване на дневния ред, в точка „Разни”, от името на БАКБА предложих съвещанията на ЕКАСБА да се провеждат и по районите на месните асоциации, което ще бъде обсъдено на Изпълнителното бюро.