Международен черноморски форум за технологии и иновации в синята икономика - High Tech Summit for the Black Sea (HTS4BS)

На 27 – 28 септември във Варна се проведе Международен черноморски форум за технологии и иновации в синята икономика - High Tech Summit for the Black Sea (HTS4BS). Форумът беше открит с поздравителен адрес от Министъра на иновациите и растежа, г-н Александър Пулев, от който участниците получиха окуражителна и съдържателна информация относно планираните финансови средства по структурните фондове и НПВУ в подкрепа на технологичното развитие на секторите от синята икономика на страната ни (към пълния текст на обръщението).

Приветствените слова на официални представители от DG RTD и DG MARE донесоха позитивни новини за научните изследвания и иновациите в синята икономика, подкрепящи изпълнението на Общия дневен ред за Черно море.

По време на събитието бяха представени както инвестиционни инструменти, фокусирани в технологични решения за сините сектори, така и успешни проекти и добри практики за прилагане на иновативни бизнес модели и технологии от Атлантическия, Балтийския и Средиземноморския басейни в сектори, като морски транспорт, рибарство и аквакултури, крайбрежен и морски туризъм, възобновяеми енергийни източници, биотехнологии и др. Оживена дискусия предизвикаха представените роботизирани решения за наблюдение на морското дъно, интелигентни инструменти за инспекция на морски контейнери, както и технологии за оползотворяване и третиране на отпадъци от аквакултури (биомаса). Неизменно присъстваха информационните технологии за подпомагане на политиката за устойчиво управление в Черноморския басейн наред с организационни иновации в морския и крайбрежен туризъм.

Български компании и изследователски организации като 13 Маре, Компютър 2000, АЧД представиха на „питчинг“ сесия свои иновативни идеи и проекти пред потенциални инвеститори и бизнес партньори, а национални академични интуиции и изследователски организации като Черноморски изследователски фонд, ИО-БАН , ТУ Варна представиха своите постижения и осъществиха множество контакти по време на международното изложение, организирано в рамките на форума.

Домакин на събитието, организирано по проект BRIDGE-BS на програма Хоризонт 2020 бе Морски Клъстър България.

По информация на: Морски клъстър България (www.marinecluster.com)

Снимка 2Снимка 3Писмо Министър ИР 1Писмо министър ИР 2Писмо Министър ИР 3