Среща на АИКБА с бизнеса във Варна

Вчера, 02,02,2023 год., във Варна бе проведена традиционна годишна среща организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с членовете, браншовите организации и областните координатори.От страна на БАКБА присъстваха Стефан Станойков, Никола Христов и Свилен Крайчев.

Целта на срещата бе да бъдат обсъдени проблемите, които стоят пред фирмите и по-специално за малките и средните предприятия и да се набележат мерки за насърчаване на бизнеса през 2023 г. Също така, да се потърсят по-полезни и по-ефективни мерки за решаване на проблема с липсата на кадри, подобряване координацията по начин, чрез който да взаимодействаме по-добре и с местната администрация, и с институции на държавно ниво.

В началото на срещата, която бе проведена в Икономическия университет – Варна, бе дадена думата на проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на университета за кратко приветствие. След това, г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ направи кратък обзор на дейността на АИКБ през предходната година. В своето експозе, той специално подчерта, че приетото решение от отиващото се Народно събрание, относно минималната работна заплата е абсолютно неправилно и в противоречие на всякакви норми и договорености, поради което ще отнесат спора към международни институции. Според него, минималната работна заплата трябва да бъде диференцирана според квалификацията и уменията на роботика, т.е. минималната работна заплата да е различна за различните дейности. Също така, от името на бизнеса, г-н Велев подкрепи влизането ни в Еврозоната, което като цяло ще е добре за бизнес-климата в България.

На срещата, освен представителите на фирми и неправителствените организации, присъстваха представители и на Министерството на труда и социалните дейности, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Министерството на образованието и други институции. Всички те информираха за програмите, които готвят съответните министерства, с цел насърчение на бизнеса, както и за квалификация и преквалификация на кадрите. Всички тези програми ще бъдат предоставени от министерствата на АИКБ, които от своя страна ще ги изпращат до своите членове, за да бъдат своевременно информирани. От своя страна, веднага след получаването, БАКБА ще ги разпространява сред своите членове, за да могат те да се възползват, ако имат нужда.

 

 

IMG 20230202 094219 resized 20230203 051309606

IMG 20230202 093615 resized 20230203 051310456

IMG 20230202 094228 resized 20230203 051308722