Среща на УС на БАКБА с г-жа Светлана Табакова - кандидат за народен представител

Уважаеми колеги,

Днес се проведе среща на УС на БАКБА с кандидата за депутат - г-жа Светлана Табакова, която е представител на гражданската квота на ДПС. Предполагам, че повечето от Вас познават г-жа Табакова, която има многогодишен опит в ИА“Морска администрация“, занимавала се е с европейски проекти както на морето, така и на реката и разбира се има пълен поглед върху ежедневната морска и пристанищна дейност като директор "Икономика, финанси и лицензи" на п-ще "ТЕЦ Езерово". Г-жа Табакова увери, че ако бъде избрана ще работи с най-голямо усърдие по въпросите, които са от първостепенно значение за морския бизнес. Ето някои съвсем накратко, а именно:

  • На първо място ще настоява за бързо изготвяне на Генерални планове на българските пристанища от страна на ДППИ, които са много важни, за да могат дружествата да се развиват. Самата тя сподели, че поради липсата на Генерален план, както и огромните бюрократични спънки, вече няколко години тяхното дружество не може да си развие потенциалните възможности, от което губи дружеството, но и самата държава.
  • Счита, че е много важно да се засили подобряването по отвеждащата и довеждаща инфраструктура от/към пристанищата.
  • Счита, че България трябва да засили своята международна морска и речна активност, която да привлече транзитни товаропотоци от/към страната ни.
  • Изключително важно е развитието на товарния ЖП транспорт, който в момента е абсолютно неразвит. Инфраструктурата също не е развита, с изключение на няколко отсечки.
  • Счита, че е много важно да продължи популяризирането на морските професии. Самата тя е участвала на доброволни начала в „Сини кариери“, което се организира всяка година от Морски клъстър България.
  • Трябва ни нов генерален прочит на законодателството, определящо рамката на морската политика на България, както и действащите механизми регулиращи тези дейности. В момента то е много тромаво и вместо да подпомага и регулира, всъщност затормозява бизнеса.
  • Счита, че добре би било да се концесионират пристанищните терминали, но е много важно какви концесионери ще бъдат избрани, защото в голяма степен от тях ще зависи дали съответните терминали ще бъдат развити или не.
  • Децентрализацията също трябва да се състои, като внимателно се анализира степента, тъй като е редно в София да остане връзката с европейските институции, европейските проекти, докато по места бъде прехвърлена оперативната работа за вземане на бързи решения.
  • Ще работи за това, п-ще Варна да се върне в европейската логистична мрежа на европейските пристанищата.

Срещата всъщност беше едно продължение на разговор, който ние всички водим от много години. Важното за нас е, тези въпроси да намират своето бързо решение, като от наша страна бе декларирана пълна подкрепа по всички тези въпроси, ако те започнат наистина да бъдат решавани. Добре би било подобни срещи с бизнеса да станат регулярни, ако тя стане народен представител, което тя прие с готовност. Не може да не направи впечатление, че нито една от другите партии не поиска подобна среща, нито пък е включила в листите си специалисти от морския бизнес. Безсъмнено г-жа Табакова би била един истински представител на българския морския бранш в Народното събрание на Бъкгария.

Светлана