Европейският семинар на ECASBA 2023 (20.06.2023 г.)

Европейският семинар на ECASBA 2023 (20.06.2023 г.), проведен в Брюксел, представи платформа за събиране и обсъждане на развиващия се регулаторен пейзаж в морския бизнес. Бяха показани и обсъдени интересни презентации относно предстоящата митническа реформа, престъпните дейности и сътрудничеството срещу трафика на наркотици, проблемите на околната среда и ДДС в морския бизнес.

Митническите процедури и политики непрекъснато се развиват и семинарът имаше за цел да хвърли светлина върху очакваните промени. Участниците участваха в задълбочени дискусии относно потенциалното въздействие на тези промени върху улесняването на търговията, съответствието и оперативната ефективност. Делегатите подчертаха колко е важно да бъдем информирани и да се адаптираме към променящия се митнически пейзаж, за да се гарантират гладки трансгранични операции.

Успяхме да видим и много интересни презентации относно European Maritime Single Window environment (EMSWe), електронна система, предназначена да опрости и рационализира формалностите за докладване за кораби, влизащи или напускащи пристанища, заедно с новия и вълнуващ проект „Finding Nemo“ за кораби, представен от нашите колеги от Shipbrokers Finland.

Като цяло, Европейският семинар на ECASBA 2023 г. предостави среда за сътрудничество за професионалистите в индустрията, за да придобият знания, да обменят идеи и да се подготвят за предстоящите промени в митниците и EMSWe в морския транспорт, като в крайна сметка работят за по-ефективни и ефективни процеси в морската търговия.

От името на БАКБА, в семинара участва Стефан Станойков - Председател на УС на БАКБА.

2

3

4

5