In memoriam Георги Бонин

С голямо прискърбие Ви съобщаваме за кончината на Георги Бонин. Той бе неразривно свързан с БАКБА и бе и един от основателите, а след това и член на УС на БАКБА. Фирма "Бон Марин" и лично той винаги е бил голяма радетел на развитието на нашата Асоциация, а и на морската индустрия на България като цяло!  Без съмнение, той ще остане завинаги свързан с историята на БАКБА и ще го запомним с неговия висок професионализъм и нестихваща енергия за нови предизвикателства.

Поклон пред светла му памет!

С огромна тъга поднасяме нашите искрени съболезнования към семейството му.

УС на БАКБА

rsz georgibonin news